BEMUTATKOZÁS

A Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) fő célja a roma önszerveződő kezdeményezések fejlesztése, hálózatosodásuk támogatása.

A Polgár András által 2007-ben életre hívott alapítvány működésének első tíz évében a „hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány közösségek és egyének helyzetének javítása érdekében” többféle beavatkozást is kipróbált az akkori igazgató, Szőke Judit irányításával.

Az első fejlesztési terület a foglalkoztatás volt, ahol a modellértékű és máig működő Kiútprogram életre hívásán és folyamatos támogatásán túl saját beavatkozások is megvalósultak három észak-magyarországi helyszínen.

Ezután az Alapítvány figyelme a tehetséggondozás felé fordult, az évek során szakmai és pénzügyi támogatást biztosítva sportban, művészetekben és iskolai teljesítményben kiemelkedő roma fiatalok százainak. A szakmai stábnak jelentős szerepe volt a Roma Tehetségsegítő Tanács létrehozásában.

A terepmunka során szerzett tapasztalatok rávilágítottak a kríziskezelés szükségességére. Az alapítványnak jelentős anyagi és különösen értékes tárgyi eszközöket sikerült megmozgatnia adományozási tevékenysége során. A napi szükségleteket enyhítő kampányokon túl különösen az olyan innovatív kezdeményezések arattak sikert, mint amilyen az optikai igények felmérését és a szükséges eszközök biztosítását széleskörű együttműködésben megszervező szemüveg-projekt.

Munkánkat az évek során számos önkéntes segítette, nekik is köszönhető, hogy egy rendkívül kis stábbal és infrastruktúrával (a kiadásoknak csupán 5%-át a működésre költve) tudta a fentieket megvalósítani.

A PAE 2018-ban alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon ment keresztül. Az utóbbi évek gyakorlatával szemben, amikor a saját programjainak megvalósítását helyezte tevékenységének fókuszába, visszatért az alapítói szándékhoz és innovatív együttműködési modelleket kíván támogatni, mégpedig a mai, jelentősen megváltozott társadalmi-szakmai közeghez alkalmazkodva. (A foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt, a tehetséggondozást és kríziskezelést pedig az Új Start Alapítvány viszi tovább.)

A PAE az irányváltást 2018-2021 között Gáspár Máté vezetésével vitte véghez, aki azóta az alapítvány kuratóriumi tagjaként vesz részt a munkában.

Szervezetünk az illetékesség elvét fókuszba helyezve, a roma önszerveződő kezdeményezésekre agenda-képző erőként tekint, saját feladatát abban látja, hogy őket összekösse, nekik teret nyisson, megfelelő fejlesztési folyamat után az érdekérvényesítési törekvéseiket támogassa, a roma mozgalom fejlődését annak szereplőin és az ő együttműködéseiken keresztül egészében is facilitálja, tevékeny szereplője legyen a nyilvánosság megteremtésének.

Ennek érdekében az elmúlt két és fél évben kifejlesztettük és kipróbáltuk az ÜGYKOALÍCIÓT, mint innovatív módszertant. Az alapítvány az egyéni kezdeményezések támogatása helyett a hasonló problémákra megoldást keresők összekapcsolódását segíti elő, közöttük a tapasztalatcsere, a programalkotás és az érdekképviselet, érdekérvényesítés megvalósításának feltételeit biztosítja, többek közt a hiányzó szaktudások, szakemberek beemelésével – ezt nevezzük ügykoalíciónak.

A Polgár Alapítvány tevékenységét integrátor-facilitátor szervezetként végzi: felkutatja a missziós célja érdekében tevékenykedő egyéneket, csoportokat, szervezeteket és programokat, számukra együttműködési platformokat (ügykoalíciókat) alakít ki és tart fenn, ahol az általuk képviselt ügyekre közös megoldási javaslatokat fejlesztenek, ezeket a gyakorlatban tesztelik, és a megfelelő érdekérvényesítési eszközökkel és fórumokon hatékonyan képviselik.