ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amikor Ön a www.polgaralapitvany.hu jelenlegi internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait NEM adja át számunkra.
Személyes (vagyis az Ön személyével közvetlenül kapcsolatba hozható) adatok semmilyen módon nem kerülhetnek a kezelésünkbe, mivel:

 1. Jelenleg a weboldalunkon nincs beépített űrlap vagy bármilyen menüpont, ahol személyes adatokat (név, elérhetőség vagy más adatok) szükséges megadnia, hogy személyes kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 2. A webszerver nem naplózza a weboldalunk meglátogatásakor végzett felhasználó tevékenységét.
 3. Statisztikai vagy reklám célból harmadik fél szolgáltatásait nem vesszük igénybe.
  A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
 4. Jelenleg nincsen hírlevél szolgáltatásunk, amely feliratkozást, s ezzel járó adatközlést igényelne.

Böngésző süti (cookies)
Honlapunk sütiket (cookies) használ, a weboldal használatához tartozó kényelmi funkciók érdekében. A weboldal látogatóját egyedileg azonosíthatja, de személyes adatot nem tartalmaz.
Ha ettől eltérően más cookie eseményt is tapasztal, az nem a mi weboldalunktól származik. Ilyen történhet akkor ha vírus vagy egyéb, esetleg kártékony program települt a gépére, vagy esetleg valamilyen böngésző bővítményt használ.

Látogatóink személyes adatainak kezeléséről szóló jelen tájékoztató csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Alapítványunk más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes személyekkel, melynek során az előírásoknak megfelelően és az érintettek beleegyezésével kezeli személyes adataikat – erről Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk szól.

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatásaink köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Adatkezelést végző szervezet

szervezet neve levelezési cím telefon e-mail
Polgár Alapítvány az Esélyekért 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. +36 (1) 788 9295 info@polgaralapitvany.hu

A Polgár Alapítvány Adatvédelmi Tisztviselő képviselője a CONSILIS DATA Kft.

Ezen tájékoztatónk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembe
véve az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR, azaz General Data
  Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, kelt.: 2016. április 27.)
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
  ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  (Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és
  lakcímadatok kezeléséről.

Kelt.: Budapest, 2018. május 25.
Frissítve: 2021. június 11.