Címke: Egalipe

Egalipe – Hálózat a Romák Egyenlőségéért

Az Egalipe – Hálózat a Romák Egyenlőségéért egy tudásmegosztást támogató szellemi műhely, mely módszertani segítséget nyújt a roma emancipáció szempontjából fontos területeken, elősegíti a legjobb gyakorlatok megosztását, adaptálását. A tagok tapasztalatára, eredményeire építve szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg.

Az Egalipe 2020 elején alakult nyitott, informális hálózat, fő célja a romák emancipációjának támogatása érdekérvényesítő eszközökkel. Működésében modellként kíván szolgálni önszerveződő roma és pro roma szervezetek egyenlő, partneri, hatékony részvételen alapuló együttműködésére. Kilenc fővárosi és nyolc vidéken működő, roma és pro roma civil szervezet vesz részt aktívan a munkában. A tagok a roma ügyön belül az oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, gyermekvédelem, lakhatás szakterületein dolgoznak, összesen kb. negyven településen és közösséggel, de többen közülük az érdekérvényesítés révén országos hatókörrel. A tagok körében jelen van közösségszervezéssel és civil szervezetek fejlesztésével foglalkozó szervezet is. Jellemzően egyesületi és alapítványi formában működnek, de jelen van informális hálózat is. Jelenleg minden tag aktívan dolgozó teljes jogú tagszervezet, de lehetőség van a kevesebb munkával járó pártoló tagság választására is.

Mit szeretnénk elérni?

  • nagyobb láthatóságot és erőt a kormányzattól független szervezeteknek
  • szakmai párbeszéd indítása döntéshozókkal
  • nyomásgyakorlás a felelősséggel rendelkező állami intézményekre
  • hatékonyabb roma integrációs programok
  • civil részvétel biztosítása a tervezéstől értékelésig

Hogyan szeretnénk elérni?

  • erős és tervezett kommunikáció, a kommunikáció területén lefedetlen témák és ügyek napirendre vétele, intenzív munka a független sajtóval
  • szakmai problématérkép és ehhez kapcsolódó vitaindítók megszervezése
  • a nyilvánosság erejének felhasználásával szembesíteni ügyekkel a felelősöket
  • kormányzati tervek és programok elemzése, rámutatás a lehetséges kihívásokra, buktatókra, szakmai javaslatok megfogalmazása

Mi a stratégiánk?

Folyamatos szakmaiságon alapuló konstruktív kritika mellett javaslatok megfogalmazása. A nyilvánvaló ellentétek ellenére is folyamatos nyitottság szakmai párbeszédre, ennek szorgalmazása.

**************************************************************************

A projekt a NIOK Alapítvány Stronger Roots programjának keretében valósul meg, az Európai Unió Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) programjának finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.