Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a www.polgaralapitvany.hu jelenlegi internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait NEM adja át számunkra.
Személyes (vagyis az Ön személyével közvetlenül kapcsolatba hozható) adatok semmilyen módon nem kerülhetnek a kezelésünkbe, mivel:

 1. Jelenleg a weboldalunkon nincs beépített űrlap vagy bármilyen menüpont, ahol személyes adatokat (név, elérhetőség vagy más adatok) szükséges megadnia, hogy személyes kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 2. Jelenlegi honlapunk nem használ sütiket (cookies), vagyis az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan rendszerünkben nem képződnek vagy tárolódnak automatikusan technikai adatok.
  Ha ettől eltérően más cookie eseményt tapasztal, az nem a mi weboldalunktól származik. Ilyen történhet akkor ha vírus vagy egyéb, esetleg kártékony program települt a gépére, vagy esetleg valamilyen böngésző bővítményt használ.
 3. A webszerver nem naplózza a weboldalunk meglátogatásakor végzett felhasználó tevékenységét.
 4. Statisztikai vagy reklám célból harmadik fél szolgáltatásait nem vesszük igénybe.
  A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
 5. Jelenleg nincsen hírlevél szolgáltatásunk, amely feliratkozást, s ezzel járó adatközlést igényelne.

Látogatóink személyes adatainak kezeléséről szóló jelen tájékoztató csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Alapítványunk más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes személyekkel, melynek során az előírásoknak megfelelően és az érintettek beleegyezésével kezeli személyes adataikat - erről Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk szól.

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatásaink köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Adatkezelést végző szervezet
szervezet nevelevelezési címtelefone-mail
Polgár Alapítvány az Esélyekért1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.+36 (1) 788 9295info@polgaralapitvany.hu

Ezen tájékoztatónk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembe véve az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR, azaz General Data Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, kelt.: 2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről.

Budapest, 2018. május 25.

Gáspár Máté
igazgató
Polgár Alapítvány az Esélyekért